מוצרים

מערכות הבחישה שלנו משמשות לבחישה של נוזל/נוזל, מוצק/נוזל וגז/נוזל.

אנו מציעים פתרונות חדשניים המסייעים לייעל תהליכים תעשייתיים כמו דיספרסיה, הימגון והרחפה כאשר מטרות הבחישה מוגדרות ומוכוונות לייעל את זמן הייצור ולהשיג תוצאות אופטימליות לתהליך.

יישומים

  • הימגון נוזלים הניתנים לעירבוב
  • דיספרסית נוזלים שאינם ניתנים לערבוב והטמעת גזים בנוזלים
  • הרחפה של חלקיקי מוצקים בתערובת
  •  חילוף החום בין הנוזל ודופן המיכל
  • שיפור העברת המסה בין פאזות מופרדות
  • גרוד דופן המיכל באמצעות מגרדות טפלון ייחודיות