הצוות שלנו

אמיר טריפמן

מנכ"ל/בעלים
דוא"ל: amir@mgt.co.il

שחר טריפמן

מנהל טכני/בעלים דוא"ל: shahar@mgt.co.il

ליאת גלר

מנהלת משאבי אנוש
טלפון: 9078911 4 972+
נייד: 3648130 52 972+
דוא"ל: liat@mgt.co.il

יגאל בטש

מנהל מכירות בינלאומיות
טלפון: 9976908 4 972+
נייד: 7262727 52 972+
דוא"ל: yigal@mgt.co.il

יאיר זאבי

מנהל מכירות ישראל
טלפון: 9078905 4 972+
נייד: 3494774 52 972+
דוא"ל: yair@mgt.co.il

צביקי שמעוני

מנהל מחלקת תהליך ופרויקטים
טלפון: 9078924 4 972+
נייד: 3221185 52 972+
דוא"ל: zviki@mgt.co.il

אמיר רוטמן

מהנדס תהליך ומנהל פרויקטים
טלפון: 9078925 4 972+
נייד: +972 52 3882447
דוא"ל: amirot@mgt.co.il

החזון שלנו

היסטוריה שלנו

הטכנולוגיה שלנו